Pravidla goalballu
SK SLAVIA PRAHA odbor zrakově postižených
Atletika   Kuželky   Běžecké lyžování   Sjezdové lyžování   Plavání   Showdown   Tandemová cyklistika  
Tyto stránky jsou pouze informativní a pro platnou verzi pravidel a soutěžního řádu je nutné se obrátit na Svaz zrakově postižených sportovců.

I. Pravidla hry

1. Hrací plocha a technické vybavení

2. Hráči

3. Rozhodčí

4. Průběh hry

5. Porušení pravidel

Ve všech případech porušení pravidel připadá míč bránícímu družstvu.

6. Trestné situace

Tresty jsou dvojího druhu: osobní tresty a tresty pro družstvo. V obou případech čelí trestnému hodu pouze jeden hráč potrestaného družstva. V případě osobního trestu je to hráč, který trestnou situaci zavinil. V případě trestu pro družstvo je to hráč, kterému je, před uložením trestu, zapsán hod jako poslednímu. V případě, že je trest pro družstvo uložen ještě před hodem, zůstává na hrací ploše hráč, kterého určí trenér. Všechny trestné hody musí být prováděny ve shodě s pravidly hry. Trenér nebo hráč je oprávněn proti uloženi trestu protestovat, ovšem pouze za použiti neverbální ruční signalizace.

7. Volné hody

V případě, kdy zůstává výsledek po skončení zápasu nerozhodný, a přitom je nutné určit vítěze, rozhodují o výsledku volné hody.

Tyto stránky jsou pouze informativní a pro platnou verzi pravidel a soutěžního řádu je nutné se obrátit na Svaz zrakově postižených sportovců.
!!V případě rozdílného výkladu mezinárodních pravidel platí anglická verze!! Pravidla podle Mezinárodní asociace zrakově postižených sportovců (IBSA)


Případné dotazy a připomínky
Zpět na úvod