Pravidla pro kuželky
SK SLAVIA PRAHA odbor zrakově postižených
Atletika   Goalball   Běžecké lyžovaní   Sjezdové lyžovaní   Plavaní   Showdown   Tandemová cyklistika  
Tyto stránky jsou pouze informativní a pro platnou verzi pravidel a soutěžního řádu je nutné se obrátit na Svaz zrakově postižených sportovců.

Oddíl I. Technická ustanovení

1. Základní pravidla

Pravidla kuželkářského sportu zrakově postižených (dále jen ZP) jsou souborem ustanovení jimiž Výkonný výbor sekce kuželek /VVS/ Českého svazu zrakově postižených sportovců /ČSZPS/ jako odborný řídící orgán kuželkářského sportu ZP v ČR určuje:

2. Působnost Pravidel a Soutěžního řádu kuželek ZP

3. Výklad, změny a doplňování Pravidel a Soutěžního řádu

Výklad, změny a doplňky těchto Pravidel a Soutěžního řádu provádí VVS kuželek ČSZPS. Oddíly registrované v rámci ČSZPS mají právo předkládat VVS připomínky a návrhy na změnu Pravidel a Soutěžního řádu. Sportovně technické problémy, pro které není ustanovení v těchto Pravidlech a Soutěžním řádu, je nutno řešit podle Pravidel kuželkářského svazu ČR, který vychází ze sportovního řádu Mezinárodní kuželkářské federace (Federation internationale des quilleurs - FIQ).

4. Druhy soutěží

5. Jednotná sportovní klasifikace

Na základě výkonů jsou závodníci zařazování do výkonnostních tříd podle platné jednotné sportovní klasifikace /JSK/, zdravotní klasifikace, prováděcích pokynů a sportovně technických podmínek, které vydává VVS kuželek ČSZPS.

6. Jednotná klasifikace trenérů a rozhodčích

Trenéři a rozhodčí jsou na základě školení, praxe a činnosti zařazováni do tříd podle Řádu jednotné klasifikace cvičitelů, trenérů a rozhodčích.

7. Registrace rekordů

8. Úbor hráče

9. Rozhodčí

Rozhodčí má tato práva a povinnosti:

10. Řízení utkání

Oddíl II. Pravidla hry

11. Discipliny

V kuželkářském sportu ZP závodí jednotlivci, dvojice a vícečlenná družstva zpravidla kombinovaná z hráčů různých kategorií postižení.

12. Hráč na dráze

13. Nevidomý a slabozrací závodníci na dráze

ZP kuželkářům se povoluje řada výjimek a odchylek od běžných Pravidel, které určují chování hráče v hracím prostoru a způsob hry. Cílem těchto opatření je plnohodnotné sportovní vyžití, bezpečnost a optimální výkon ZP kuželkářů. ZP závodníci mají tato práva a povinnosti v hracím prostoru:

14. Cvičné orientační hody

Každý ZP hráč má právo na 8 cvičných orientačních hodů v průběhu hry na 100 hodů, vždy však pouze na počátku házení na jednotlivé dráze. Při zápase na 200 hodů má právo na 16 cvičných orientačních hodů. Hráč se však může libovolného počtu hodů vzdát.

15. Naváděč ZP hráčů

Každý ZP hráč má právo hrát s naváděčem /pomocný trenér/. Naváděče si může ZP hráč vybrat sám, nebo mu může být přidělen vedoucím družstva, nebo ředitelem dané soutěže. Funkci asistenta může vykonávat kterákoliv osoba, pokud je schopna pomáhat ZP hráčovi při překonávání jeho handicapu a zajišťovat jeho bezpečnost při startu. Asistent má tato práva a povinnosti:

16. Start jednotlivců a družstev

17. Bodování závodů a utkání

Tyto stránky jsou pouze informativní a pro platnou verzi pravidel a soutěžního řádu je nutné se obrátit na Svaz zrakově postižených sportovců.

!!V případě rozdílného výkladu mezinárodních pravidel platí anglická verze!!

Pravidla
podle Mezinárodní asociace zrakově postižených sportovců (IBSA)


Případné dotazy a připomínky
Zpět na úvod